btn-2-lines
 
 
 
 
תאריך עידכון אחרון : 20/4/16
 
דף הבית > חבילות פרסום 2016

חבילות פרסום 2016

תאריך עידכון אחרון : 20/4/16
חפש חבילה

חבילות zap 360 ו zap דפי זהב

 

זאפ 190

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
+ כתובת משנית עבור המיניסייט
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 2
בסיווג 1
 
 
*חבילת פרסום ללא התקשרות

זאפ 250

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
+ כתובת משנית עבור המיניסייט
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 2
בסיווג 1
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
רגילה
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ לוקל – 490

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 4
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב 3 יישובים
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
רגילה
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ מולטי 490

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 5
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת ביישוב אחד
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
רגילה
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ מסחר 490

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 5
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת ביישוב אחד
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
רגילה
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

490 SEM זאפ

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 5
בסיווג 1
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
רגילה
 
 
תקציב ניהול עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חד פעמי בשווי של 1,000 ₪
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 900

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 5
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב- 4 יישובים
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 200 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ 1200

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב- 6 יישובים
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 300 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 1700

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב- 8 יישובים
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 2200

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
בכל סיווג
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 3100 SEO

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
+ אזור בכל סיווג
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
קידום אתר אורגנית- SEO
 
כלול
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 3100 SEM

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
+ אזור בכל סיווג
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 1000 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 5500

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
בכל סיווג
 
 
קידום אתר אורגנית- SEO
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 1000 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 4500 מומחים SEO

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
בכל סיווג
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
קידום אתר אורגנית- SEO
 
כלול
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ 6500 מומחים

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
+ אזור בכל סיווג
 
 
קידום אתר אורגנית- SEO
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 1000 ₪
 
 
יומן דיגיטלי באתר zap דפי זהב
 
כלול
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 
 

זאפבוסט 1700

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב- 6 יישובים
 
 
Boost- שירות קבלת לידים מרחבי הרשת
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 300 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפבוסט 2200

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב- 8 יישובים
 
 
Boost- שירות קבלת לידים מרחבי הרשת
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפבוסט 2700

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
בכל סיווג
 
 
Boost- שירות קבלת לידים מרחבי הרשת
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפבוסט SEO 3600

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
בכל סיווג
 
 
Boost- שירות קבלת לידים מרחבי הרשת
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
קידום אתר אורגנית- SEO
 
כלול
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפבוסט SEM 3600

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
בכל סיווג
 
 
Boost- שירות קבלת לידים מרחבי הרשת
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 1000 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפבוסט 6100

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
בכל סיווג
 
 
קידום אתר אורגנית- SEO
 
כלול
 
 
Boost- שירות קבלת לידים מרחבי הרשת
 
כלול
 
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 1000 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ דוקטורס 399

 
 
קידום כתבת תוכן - באתר zap doctors
 
קידום כתבה 1
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ דוקטורס 410

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 5
בסיווג 1
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
רגילה
 
 
 
קידום כתבת תוכן - באתר zap doctors
 
קידום כתבה 1
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ דוקטורס 1250

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 5
בסיווג 1
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
רגילה
 
 
 
קידום כתבת תוכן - באתר zap doctors
 
קידום כתבה 1
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 200 ₪
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ דוקטורס 1490

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב- 6 יישובים
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
 
קידום כתבת תוכן - באתר zap doctors
 
קידום כתבה 1
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 300 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ דוקטורס 1950

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
בסיווג 1
 
 
חשיפה נוספת
ב- 8 יישובים
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
 
קידום כתבת תוכן - באתר zap doctors
 
קידום כתבה 1
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ דוקטורס SEM 3900

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
 
קידום כתבת תוכן - באתר zap doctors
 
קידום 2 כתבות
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (השירות כולל הקמת הקמפיין ועמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 1000 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ דוקטורס SEO 5400

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש
בסיווג נבחר באתר zap דפי זהב
 
רמת קידום 10
ב 2 סיווגים
 
 
חשיפה נוספת
ב- 10 יישובים
 
 
קידום הופעה בתוצאות החיפוש בסיווג נבחר באתר המותאם/אפליקציה zap דפי זהב
 
רמת קידום
אקסטרה
 
 
 
קידום כתבת תוכן - באתר zap doctors
 
קידום 2 כתבות
 
 
קידום אתר אורגנית- SEO
 
כלול
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

חבילות זאפ רסט

 

זאפ רסט 300

 
 
מיניסייט באתר zap rest
 
כלול
 
 
 
באנר top באתר zap rest
 
לתקופה של 2 חודשים
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט 1200

 
 
קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
קידום באינדקס חיפוש בסלולר
 
כלול
 
 
כתבת מגזין תדמיתית
 
כלול
 
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 300 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט 1700

 
 
קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש בסלולר
 
כלול
 
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט 2950

 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש בסלולר
 
כלול
 
 
 
ניהול מועדון לקוחות
 
כלול
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 1000 ₪
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 
 

זאפ רסט 1250

 
 
קישור ,הופעה, אחסון ותחזוקת מיניסייט
 
כלול
 
 
קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 200 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט 1850

 
 
קישור ,הופעה, אחסון ותחזוקת מיניסייט
 
כלול
 
 
בניית אתר מולטי + צלם+ תחזוקת אתר מולטי
 
כלול
 
 
קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 300 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט 3900

 
 
קישור ,הופעה, אחסון ותחזוקת מיניסייט
 
כלול
 
 
בניית אתר מולטי + צלם+ תחזוקת אתר מולטי
 
כלול
 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
 
ניהול מועדון לקוחות
 
כלול
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 800 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 
 

זאפ רסט משלוחים 980

 
 
קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
באנר תוצאות חיפוש בסלולאר / קופון
 
למשך 3 חודשים
 
 
מערכת הזמנות משלוחים
+ שיחות נכנסות - ללא הגבלה וללא תשלום
+ הזמנות online - ללא הגבלה וללא תשלום
 
כלול
 
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 200 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט משלוחים 1490

 
 
קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
באנר תוצאות חיפוש בסלולאר / קופון
 
למשך 3 חודשים
 
 
מערכת הזמנות משלוחים
+ שיחות נכנסות - ללא הגבלה וללא תשלום
+ הזמנות online - ללא הגבלה וללא תשלום
 
כלול
 
 
 
הקמת אתר מולטי משלוחים Desktop+Mobile+Tablet + אחסון ותחזוקה שוטפת לאתר
 
כלול
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 200 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט משלוחים 1510

 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
באנר תוצאות חיפוש בסלולאר / קופון
 
למשך 6 חודשים
 
 
מערכת הזמנות משלוחים
+ שיחות נכנסות - ללא הגבלה וללא תשלום
+ הזמנות online - ללא הגבלה וללא תשלום
 
כלול
 
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 300 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט משלוחים 1690

 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
2 x קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
באנר תוצאות חיפוש בסלולאר
 
למשך 6 חודשים
 
 
מערכת הזמנות משלוחים
+ שיחות נכנסות - ללא הגבלה וללא תשלום
+ הזמנות online - ללא הגבלה וללא תשלום
 
כלול
 
 
 
הקמת אתר מולטי משלוחים Desktop+Mobile+Tablet + אחסון ותחזוקה שוטפת לאתר
 
כלול
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 300 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט משלוחים 2410

 
 
3 x קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
3 x קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
באנר תוצאות חיפוש בסלולאר
 
למשך 6 חודשים
 
 
קופון בתוצאות חיפוש באתר/סלולאר
 
למשך 4 חודשים
 
 
מעברון בסלולר עיר+סיווג
 
למשך 4 חודשים
 
 
 
מערכת הזמנות משלוחים
+ שיחות נכנסות - ללא הגבלה וללא תשלום
+ הזמנות online - ללא הגבלה וללא תשלום
 
כלול
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ רסט משלוחים 2500

 
 
3 x קידום באינדקס חיפוש במחשב
 
כלול
 
 
3 x קידום באינדקס חיפוש בסלולאר
 
כלול
 
 
באנר תוצאות חיפוש בסלולאר
 
למשך 6 חודשים
 
 
קופון בתוצאות חיפוש באתר/סלולאר
 
למשך 4 חודשים
 
 
מעברון בסלולר עיר+סיווג
 
למשך 4 חודשים
 
 
 
מערכת הזמנות משלוחים
+ שיחות נכנסות - ללא הגבלה וללא תשלום
+ הזמנות online - ללא הגבלה וללא תשלום
 
כלול
 
 
הקמת אתר מולטי משלוחים Desktop+Mobile+Tablet + אחסון ותחזוקה שוטפת לאתר
 
כלול
 
 
תקציב ניהול חודשי עבור ניהול קמפיין google AdWords (לפי התנאים המפורטים בנספח כולל הקמת הקמפיין + הקמה של עמוד נחיתה תבניתי)
 
קמפיין חודשי
בשווי 500 ₪
 
 
קורס במכללה לעסקים
קורס לעסקים קטנים במכללה למנהל בראשל"צ הכולל 4 מפגשים X 4 שעות כל מפגש
*מותנה בתשלום חד פעמי של 200 ₪ ישירות למכללה למנהל
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

זאפ משפטי דפי זהב 390

 
 
מיניסייט באתר zap דפי זהב
מכיל ריכוז כל המידע החשוב על העסק שלך
 
כלול
 
 
מיניסייט באתר משפטי
 
כלול
 
 
 
קידום 5 כתבות באתר במהלך השנה
 
כלול
 
 
יומן דיגיטלי
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ משפטי 390

 
 
מיניסייט באתר משפטי
 
כלול
 
 
 
הפקה, איחסון ותחזוקת סרטון וידאו
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים

זאפ משפטי 590

 
 
מיניסייט באתר משפטי
 
כלול
 
 
יומן דיגיטלי
 
כלול
 
 
 
ניהול פורום באתר משפטי
 
כלול
 
 
הפקה, איחסון ותחזוקת סרטון וידאו
 
כלול
 
 
*חבילת פרסום בהתקשרות ל-12 חודשים
 

פייסבוק - גולד

 
 
הקמה
 
הקמת עמוד פייסבוק עסקי
הקמת קמפיין ממומן
עמוד נחיתה תבניתי
 
כלול
כלול
כלול
 
 
תוכן
 
עיצוב עמוד פייסבוק
חומרים גרפיים
 
כלול

תמונות מעוצבות ומותאמות ללקוח
 
 
כלים לשיווק העמוד
 
הפקת QR קוד

1000 כרטיסי ביקור+ QR קוד

חבילת faceclick- קמפיין פרסום
ממומן לעידוד "לייקים"
 
כלול

כלול

קבועה בשווי 200 ש"ח
 
 
 
תחזוקה שוטפת
 
עידכון סטטוסים (מינימום שבועי)

מענה לפוסטים של גולשים

שיחת סטטוס

בניית תוכנית רבעונית

פעילות שיווקית

קבלת דוח חודשי

פגישה בבית העסק
 
עד 4

כן

אחת לחודש

כן

1 בחודשיים

כן

לא
 
 
הופעה באתר
 
כפתור קשור לעמוד הפייסבוק
באתר zap דפי זהב
 
כלול
 
 

פייסבוק - פלטין

 
 
הקמה
 
הקמת עמוד פייסבוק עסקי
הקמת קמפיין ממומן
עמוד נחיתה תבניתי
 
כלול
כלול
כלול
 
 
תוכן
 
עיצוב עמוד פייסבוק
חומרים גרפיים
 
כלול

תמונות מעוצבות ומותאמות ללקוח
 
 
כלים לשיווק העמוד
 
הפקת QR קוד

1000 כרטיסי ביקור+ QR קוד

חבילת faceclick- קמפיין פרסום
ממומן לעידוד "לייקים"
 
כלול

כלול

קבועה בשווי 700 ש"ח
 
 
 
תחזוקה שוטפת
 
עידכון סטטוסים (מינימום שבועי)

מענה לפוסטים של גולשים

שיחת סטטוס

בניית תוכנית רבעונית

פעילות שיווקית

קבלת דוח חודשי

פגישה בבית העסק
 
עד 5

כן

אחת לחודש

כן

1 בחודשיים

כן

לא
 
 
הופעה באתר
 
כפתור קשור לעמוד הפייסבוק
באתר zap דפי זהב
 
כלול